Trip Name
No. of days: 28 Driving distance: 1000 miles
This trip passes in the following countries: Florida, Georgia, Tennessee, Illinois, Missouri, Kansas, Nebraska, South Dakota, Wyoming, Montana, Idaho, Washington.
Trip description